poniedziałek, 18 Lut 2019

Centrum Usług Internetowych

Statystyki

Użytkowników : 3
Artykułów : 78
Zakładki : 6
Odsłon : 322385
Mechanizm Podzielonej Płatności (Split Payment)

Zgodnie z w/w Ustawą, otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Ponadto informujemy, że z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT, Bank Spółdzielczy w Leśniowicach nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat.

Numer NRB otwartego rachunku VAT jest dostępny w systemie bankowości elektronicznej CUI oraz w placówkach Banku Spółdzielczego w Leśniowicach.